FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Frequently asked questions

Nuda 1 กล่องมีกี่ซอง ?


Nuda Skin Booster 1 กล่อง มี 14 ซอง ประกอบด้วย Nuda Day 7 ซอง และ Nuda Night 7 ซอง
วิธีรับประทาน Nuda Skin Booster ?


Nuda Skin Booster รับประทานได้ 2 แบบ
1. ทานวันละ 1 ซอง Nuda Day Boost ออร่าระหว่างวัน , Nuda Night ฟื้นฟูผิวชั่วข้ามคืน
2. ทานวันละ 2 ครั้ง Nuda Day ตอนเช้า 1 ซอง + Nuda Night ก่อนเข้านอน 1 ซอง เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนใน 1 สัปดาห์